Monday, October 3, 2011

Thái Hòa: “Cái gì tới thì cứ nắm lấy và làm hết mình”


Dễ nuôi, dễ ăn, dễ uống, lên phim ai cũng kêu… xấu vì không ăn ảnh, cộc, thẳng tính… là những điều mà Thái Hòa tự phác họa về con người anh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment