Sunday, October 2, 2011

Thành Lộc “Cái đầu cứng quá nên... cái thân hổng cao lên được”


Thật là lố bịch khi người ta tranh nhau để được công nhận là “vua hài” hay “danh hài đệ nhất”, cái duyên là cái Trời cho...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment