Saturday, October 8, 2011

Thêm một ca sĩ, diễn viên Hàn tự vẫn


Hai tháng sau khi Han Chae Won tự vẫn, báo chí Hàn mới đưa tin về cái chết của cô.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment