Saturday, October 1, 2011

Thiên sứ lông bông


(TNTS) Từ ngày 22.9, HTV2 phát sóng bộ phim THVN Thiên sứ lông bông (đạo diễn Võ Tấn Bình), xoay quanh câu chuyện nỗ lực làm lại cuộc đời của những con người từng có quá khứ lầm lạc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment