Thursday, October 6, 2011

Truyền nhân của "Hùng Kê quyền" qua đời


Lão Võ sư Ngô Bông- “truyền nhân” bài Hùng Kê quyền của Đông Định vương Nguyễn Lữ vừa tạ thế tại quê nhà- thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ở tuổi 83. Ông thanh thản rời cõi dương trong niềm tiếc thương khôn xiết của các môn sinh và những người yêu mến môn võ cổ truyền của dân tộc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment