Sunday, October 9, 2011

Truyền nhân Hùng kê quyền đã ra đi


Lão võ sư Ngô Bông - truyền nhân bài Hùng kê quyền của Đông Định vương Nguyễn Lữ, vừa qua đời tại quê nhà (thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) ở tuổi 83.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment