Saturday, October 8, 2011

Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển


QĐND - Cục Điện ảnh phối hợp với FAFIM Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh, thành phố tổ chức Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment