Saturday, October 8, 2011

VTV9 tròn 4 tuổi...


Đậm đà bản sắc, phong vị Nam bộ, 4 năm qua, những chương trình của VTV9 với cách thể hiện linh hoạt, phần nào gần gũi khán giả miền Nam, đã trở thành một người bạn mới tin cậy của nhiều gia đình.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment