Saturday, October 8, 2011

Youtube mở rộng dịch vụ cho thuê phim sang Anh


(TT&VH) - Trang web chia sẻ video hôm 7/10 đã bắt đầu thử nghiệm việc cho người dân sống ở Anh thuê các bộ phim nổi tiếng do Hollywood và cả các nhà làm phim địa phương sản xuất.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment