Thursday, October 13, 2011

"Hot Boy Nổi Loạn" bỏ bùa các xì-ta Hà Thành


Sau buổi công chiếu là có một "cơ số" người đã thành fan của các diễn viên trong phim đấy nhé!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment