Thursday, October 13, 2011

Đề cử Giải Mai Vàng 2011


Vòng đề cử kết thúc vào hết ngày 25-11-2011, được tổ chức trên các phương tiện: Báo Người Lao Động, Báo Người Lao Động điện tử, tại trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn). Tổng giải thưởng cho bạn đọc là 20 triệu đồng

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment