Thursday, October 13, 2011

Cánh cửa mới cho điện ảnh Việt


Thảo luận về các chính sách hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy phát triển điện ảnh VN là một trong những nội dung được đề cập tại diễn đàn Chính sách điện ảnh châu Á 2011 (do Hội đồng Điện ảnh châu Á - AFCNet và Ủy ban Điện ảnh Busan tổ chức) đang diễn ra tại Busan (Hàn Quốc).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment