Wednesday, October 12, 2011

“Siêu sĩ, ca mẫu, nhà con học và khoa chó” (!)


Đó là tên một bộ phim vừa bấm máy được đoàn làm phim giới thiệu với báo chí. Khi nhận thư mời họp báo, ai cũng té ngửa trước cái tựa phim như đánh đố nói trên.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment