Wednesday, October 12, 2011

Quá khứ vô gia cư của những sao "bự" thế giới


Daniel Craig, Hilary Swank là 2 trong số rất nhiều cái từng là những người vô gia cư trước khi trở thành sao “bự” tại Hollywood.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment