Thursday, October 13, 2011

Khởi động giải Mai Vàng 2011


(PL)- Giải Mai Vàng lần thứ 17 - 2011 (do báo Người Lao Động tổ chức) bắt đầu diễn ra từ ngày 14-10 với vòng đề cử dành cho bạn đọc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment