Wednesday, October 12, 2011

Dạy mệt, Đức Hải mở quán


Sau nhiều năm lăn lộn với công tác giảng dạy tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nghệ sĩ hài Đức Hải đã thấm mệt và quyết định chuyển sang một công việc mới: chủ quán.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment