Wednesday, October 12, 2011

Thêm một phòng chiếu phim 4D tại Hà Nội


<p>TT - Sau phòng chiếu phim 4D của rạp Kim Đồng và công viên Thiên Đường Bảo Sơn, ngày 15-10 Hà Nội sẽ có thêm một phòng chiếu phim 4D tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. </p>

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment