Thursday, October 13, 2011

BTV Hoàng Linh: Nhớ mãi ngày đầu “nhập ngũ”


“Có lẽ đến khi tôi “luống tuổi” và được cho “ra quân”, tôi vẫn không thể nào quên được cảm xúc của những ngày đầu tiên dẫn Chúng tôi là chiến sỹ” - BTV Hoàng Linh chia sẻ.

Xem tin đầy đủ

1 comment: