Wednesday, October 12, 2011

Giải Mai vàng 17 -2011: Bắt đầu đề cử từ ngày 14-10


Giải Mai vàng XVII-2011 bắt đầu từ ngày 14-10 với vòng đề cử dành cho bạn đọc, kéo dài đến hết ngày 25-11.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment