Monday, October 3, 2011

3/10, "Huyền thoại tàu không số" lên sóng


Chân thực, rõ nét bởi những nhân vật đang sống và kể lại và một êkíp sản xuất chương trình nhiều kinh nghiệm, 10 tập phim tài liệu "Huyền thoại tàu không số" sẽ được phát sóng vào 21h30 thứ 2, 3, 5 trên VTV1, bắt đầu từ ngày 3/10.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment