Saturday, October 1, 2011

Đạo diễn Phan Đăng Di: “Tôi muốn làm phim độc lập dù khó phát hành”


Bộ phim Bi, đừng sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di đã có mặt ở khoảng 30 liên hoan phim quốc tế và giành được một số giải thưởng quan trọng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment