Monday, October 3, 2011

Bao trọn hòn đảo một ngày để tổ chức hôn lễ


(VTC News) - Tổng chi phí cho lễ cưới mà hai vợ chồng Lương Vịnh Kỳ sẽ phải chi ra dự tính vào khoảng 2 tỷ NDT (khoảng 6,4 tỷ VND).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment