Monday, October 10, 2011

Chương Tử Di - Trương Bá Chi đọ sắc


(2Sao) - Sau khi dính tin đồn tranh chấp chính - phụ trong 'Dangerous Liaisons', , hai mĩ nhân Hoa lại tiếp tục “đọ sắc” trên bìa tạp chí.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment