Saturday, October 1, 2011

Chuyện kiểm duyệt


(TNTS) Hai phim Piranha 3D và Shark Night 3D gần như là bản sao của nhau. Cùng là phim 3D, cùng là phim thương mại với ý tưởng không thể nào cũ hơn: một nhóm thanh niên đang "ăn chơi nhảy múa" thả ga thì bị cá dữ tấn công. Trong Piranha 3D là bầy cá hung hãn từ thời tiền sử còn trong Shark Night 3D là cá mập.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment