Monday, October 3, 2011

'The Crucible' khơi lại quá khứ đau thương


Dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Gwangju, bộ phim 'The Crucible' khơi lại tội ác của những giáo viên tại một trường học dành cho trẻ em khiếm thính.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment