Sunday, October 2, 2011

Dương Cẩm Lynh: Tôi là người khó yêu


(Lang sao) - 'Tôi là người khó lòng để yêu, để xây dựng một mối quan hệ đều cần có thời gian. Bạn bè góp ý tôi cũng ghi nhớ, và tôi hiểu họ có ý tốt cho mình, nhưng mình mới là người đứng bên trong hiểu và cảm nhận được bản chất của sự việc' - Dương Cẩm Lynh tâm sự.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment