Tuesday, October 11, 2011

Ha Ji Won cho phép 2 người hâm mộ vào nhà riêng


Quả là hai fan vô cùng may mắn.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment