Saturday, October 1, 2011

Huỳnh Dịch ấn tượng với 18 kiểu tạo hình và hơn 10 kiểu tóc


Bên cạnh đó là thông tin Trương Bá Chi đầu tư 40 triệu đôla Hồng Kông để làm bà chủ hãng phim.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment