Saturday, October 1, 2011

Điểm mặt các "thảm họa" phim Việt hóa


Đừng tưởng nước bạn làm hay thì ta làm lại cũng hay như họ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment