Monday, October 3, 2011

Lưu Kỳ Hương: Tôi muốn xin lỗi Hiệp gà


-“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh Hiệp. Tôi không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình, nhất là trong những lúc khó khăn…”- Ca sỹ Lưu Kỳ Hương chia sẻ sau sự cố “lỡ lời” về chuyện gia đình của diễn viên hài này.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment