Sunday, October 2, 2011

Lý Nhã Kỳ không thừa tiền để mua danh


(Phim) - “Kiều nữ” này bác bỏ dư luận cho rằng chị bỏ tiền ra ứng cử chức Đại sứ để đổi lấy danh tiếng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment