Tuesday, October 11, 2011

"Marilyn Monroe phiên bản điện ảnh" bị chê tơi tả


Dù nhiều người nhận xét rằng phiên bản này không đến nỗi nào nhưng tiếc thay, số này lại... quá ít.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment