Saturday, October 8, 2011

Phạm Băng Băng "tiếp duyên" với đại mỹ nhân Dương Quý Phi


Xuất hiện cùng người đẹp là "Lý Bạch" Vương Lực Hoành.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment