Monday, October 10, 2011

Sự quay trở lại của giải Âm nhạc trong phim


QĐND Online -Tại cuộc họp vừa tổ chức tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan phim (LHP) lần thứ 17 đã thống nhất đẩy sớm thời gian diễn ra LHP từ ngày 13 đến 16-12-2011. Đồng thời, giải Âm thanh hát nhất sẽ được “khôi phục” sau 2 năm không có mặt trong hệ thống giải thưởng của LHP.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment