Sunday, October 2, 2011

Thử nghiệm mới của NSƯT Hồng Vân


ANTĐ - Sau hàng loạt những vở kịch Bắc ăn khách như Kỹ nghệ lấy Tây, Số đỏ, Cô gái ăn cắp... bà chủ của sân khấu kịch, NSƯT Hồng Vân đã bắt tay vào dàn dựng tác phẩm thuộc dòng văn học Nam bộ đầu thế kỷ 20 như một sự thử nghiệm mới.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment