Saturday, October 1, 2011

Top 10 mỹ nhân "gân guốc" của Hollywood


(Lang sao) - Do quá kiêng ăn, mắc bệnh hay tuổi già... mà có rất nhiều mỹ nhân Hollywood phải sở hữu cơ thể với đôi tay, đôi chân, chiếc cổ gân guốc đến ghê sợ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment