Tuesday, October 4, 2011

Trương Ngọc Ánh: "Ghen cũng là cả một nghệ thuật"


(GDVN) - Xinh đẹp, đa năng, đẳng cấp và thành đạt trong nghệ thuật lẫn thương trường, đó là Trương Ngọc Ánh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment