Sunday, October 2, 2011

Cửa hẹp cho phim kinh dị Việt


(Đất Việt) Hàng loạt phim kinh dị Việt đang xếp hàng chờ ra mắt vào dịp cuối năm, nhưng khả năng “đội sổ” doanh thu là không nhỏ...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment