Monday, October 3, 2011

Những nhân vật hoạt hình siêu "cute" đã xuất chiêu!


Từ Dr. Seuss' The Lorax, đến Despicable Me 2, rồi Ice Age 4, và cả Happy Feet 2... nữa nhá!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment