Sunday, October 2, 2011

Những sao Hàn có “máu” chính trị gia


(Phim) - “Là con cái trong gia đình chính trị gia, các sao Hàn phải chăng đã dựa vào “ô dù” đó để đi lên?”…

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment