Monday, October 3, 2011

Nụ cười của em


(Dân trí) - Em ham vui, nhanh chán. Chưa một cuộc tụ họp nào em vắng bóng. Em hay cười, cười cả với những người đàn ông lạ. Tôi từng là một trong số những người lạ ấy, và giờ tôi thành chồng em.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment