Monday, October 3, 2011

Sau Scandal, mọi người biết đến tôi nhiều hơn


(2Sao) - Gõ tên "Mai Hải Anh" trên trang tìm kiếm mạng lớn nhất Google cho khoảng hàng triệu view kết quả trong 0,15 giây;..hầu hết liên quan đến sự cố ảnh lộ ảnh nude năm 17 tuổi làm xôn xao giới trẻ trong thời gian vừa qua.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment