Friday, September 30, 2011

Đạo diễn Cột mốc 23 hài lòng vì Thân Thúy Hà cởi bỏ xiêm y


(GDVN) - Trong vai trò đạo diễn (ĐD), Huy Khánh rất nhiệt tình chỉ dẫn diễn viên thực hiện “cảnh nóng” trong bộ phim Cột mốc 23 sẽ ra mắt vào tháng 11.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment