Thursday, September 29, 2011

Hiệp gà: Chuyện đời tư 'đánh bật' vai diễn


(Lang sao) - Đọc các bài báo viết về Hiệp gà, dễ dàng nhận thấy, anh lên báo về công việc thì ít, mà chủ yếu là chuyện đời tư, quanh hai người vợ giờ đã trở thành quá khứ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment