Friday, September 30, 2011

Quick: Bom tấn của Hàn Quốc sắp nổ


(Phim) - Ly kỳ, tốc độ, hồi hộp và hoành tráng, Quick được kỳ vọng là quả bom tấn sẽ bùng nổ trong mùa hè này.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment