Thursday, September 29, 2011

Lý Nhã Kỳ: 'Tôi không nổ'


Sở hữu khối tài sản lớn mà bất kỳ người nào cũng mơ ước nhưng thay vì ăn chơi, hưởng thụ một đời sống nhàn nhã, Lý Nhã Kỳ cho biết: 'Tôi không thích mình thụ động hay phụ thuộc vào ai nên tôi vẫn sống và cống hiến theo cách riêng của mình'.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment