Thursday, September 29, 2011

Kẻ lang thang đáng sợ (Kỳ 4)


Câu chuyện về kẻ lang thang bệnh hoạn vẫn chỉ là mời bắt đầu. Trên hành trình sẽ còn có những cô gái khác trở thành nạn nhân của hắn.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment