Friday, September 30, 2011

Lương Mạnh Hải: "Hot boy nổi loạn" & lịch lãm


Dù có là “hot boy nổi loạn”, Lương Mạnh Hải vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm của chàng trai Hà Nội…

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment