Thursday, September 29, 2011

'Con gà' nhảy nhót giữa lớp


Đang có tiết học trên giảng đường, một nam sinh viên trong bộ đồ hình con gà bỗng đi vào lớp nhảy múa, khiến vị giáo sư không thể tiếp tục giảng dạy.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment