Friday, September 30, 2011

Cine đấy!


(TT&VH Cuối tuần) - Điện ảnh VN đang trong cơn bĩ cực, cực bĩ cực. Mấy chục tỷ (nói thế cho chắc, vì vừa mấy hôm trước nói 42 tỷ, nay đã thấy có nơi rút xuống còn 38…) theo gió bay đi chưa biết khi nào mới tìm thấy, lại thêm cuộc tọa đàm mới mở hôm 25/9 tại Hà Nội, nhằm mổ xẻ cho bằng hết chuyện của điện ảnh nước nhà.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment